Μάσενκα, τριάντα τρία

Μάσενκα
2012

Σε κοίταξα πρώτος ή με κοίταξες, πες. Ή

ταν τόσες γύρω μας οι πνιγμένες λέξεις...

 

      Μάσενκα, Ενδυμίων, 2012
 

Περισσότερα από τον/την Λαλιώτης Βασίλης

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά