Εκδικούμενη με γκολ ορφάνια

Το καρουσέλ του Τσε Γκεβάρα
2016

ΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΓΚΟΛ ΟΡΦΑΝΙΑ:Η αναγγελία στην προσευχή απ'
τον διευθυντή-Υποχρεωτική επίσκεψη στο Ορφανοτροφείο της
Αρχιεπισκοπής-Kι εμάς στα πόδια μας τα μούτρα μας-Όση ορφάνια-Με
τόσα γκολ τρυπούσανε τα δίχτυα μας-Είκοσι αντίπαλοι-Σε
πολλαπλασιασμό με δυο γονείς-Σαράντα φάγαμε στην άλλη εκδρομή-
Σκέτες βολίδες- Που χολιάζανε τα σπίτια μας-Aδιαφορώντας πως όπου
άνθρωπος κι Οδύσσεια-Όση ορφάνια-Με τόσα γκολ τρυπούσανε τα δίχτυα
μας-Σκέτες βολίδες-Που χολιάζανε τα σπίτια μας-Σε πολλαπλασιασμό με
δυο γονείς -Σαράντα φάγαμε στην άλλη εκδρομή-

 

      Το καρουσέλ του Τσε Γκεβάρα, Οδός Πανός, 2016

 

 

 

Περισσότερα από τον/την Τσαλαχούρη Αλήτις

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά