Η ψυχική υγρασία

Το καρουσέλ του Τσε Γκεβάρα
2016

Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ:Η παρακολούθηση της ψυχικής υγρασίας όπως της πραγματικής στα
σχετικά δελτία – Η πιο δυσχερής– Στην ανάμνηση της παιδικής ηλικίας—Με τον πόνο της φυσικής
στα παλιά χτυπήματα— Στους μύες και τα κόκαλα— Η παρακολούθηση της ψυχικής υγρασίας–– Η
πιο δυσχερής– Στην ανάμνηση της παιδικής ηλικίας

 

      Το καρουσέλ του Τσε Γκεβάρα, Οδός Πανός, 2016

 

Περισσότερα από τον/την Τσαλαχούρη Αλήτις

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά