Επί αναλάτων

Πεζή οχούμενη
2018

Όσο μεγάλωνε

έμοιαζε στη μάνα της.

 

( Έτσι τιμωρήθηκε ἡ Χ. Ψ.

έγκριτη ψυχολόγος εν Μεγάροις

για όσα φοβήθηκε.

Και ήταν πολλά...)   

 

       Πεζή οχούμενη, Κίχλη, 2018

 

 

Περισσότερα από τον/την Πεχλιβάνη Αγγελική

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά