Δωμάτιο αμείλικτο

Μερικές φορές η λύκαινα
2019

τα άσπρα μαλλιά να τα καταλαβαίνεις 

με σκιές και κουρτίνες και σκόνη

ο χρόνος αφήνει τα υψώματα της Άνοιξης 

πετάει τα φουστάνια σαν φτερά

πετάει τη σάρκα του αγέρα

δεν γυρίζει 

 

η λύπη η μοναξιά ο θάνατος 

 

      Μερικές φορές η λύκαινα, Θράκα, 2019 

 

Περισσότερα από τον/την Αθανασίου Μαρουσώ

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά