Όλα γυμνά κι αβέβαια
μέρες που έρχονται
θα φύγουν θα ξανάρθουν.
Όμως όχι η στιγμή
που αγαπώ αντί να πεθαίνω.
Ό,τι θέλει ας γίνει.

 

      Εσένα, Ίκαρος, 2017