Πρότυπα

Ανάγλυφη
2021

Έψαχνε να βρει το σπίτι της μα ήταν χαμένο μέσα στο δάσος.
Επέστρεφε από το σχολείο και είχε στην πλάτη έναν τεράστιο
σάκο γεμάτο με βιβλία Φυσικής. Όλα μιλούσαν για Νόμους, Κα-
νόνες, Φαινόμενα. Το Πρότυπο Thomson, το Πρότυπο Rutherford,
την Κρούση και τη Διέγερση. Το σώμα της βάραινε, γινόταν σιγά
-σιγά μολυβένιο. Μια φωνή έβγαινε από μέσα του που δεν ήταν
δική της, ακουγόταν σαν δημοσιογραφική μετάδοση, σαν αντα-
πόκριση που έδινε πληροφορίες για κάποιον άγνωστο τόπο. Τα
δέντρα ψήλωναν κι έμοιαζαν με σκηνή κινηματογράφου. Άνοιξε
το στόμα να ζητήσει βοήθεια κι από μέσα ξεχύθηκαν πέτρες και
φύλλα. Τα πουλιά στα κλαδιά, της απευθύνονταν σαν ψυχολόγοι.

 

      Ανάγλυφη, Ρώμη, 2021

 

Περισσότερα από τον/την Πολυγένη Έλενα

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά