Σαν συνέχεια

Εγώ το μαύρο θα κρατάω έως θανάτου
2016

Στα κελιά παλιάς μουσικής κατοικούν οι ερημίτες του

ονείρου. Ποτέ κανείς τους δεν σκέφτηκε τα κεριά της

ακοής του να σβήσει. Η κάθε τους μέρα παριστάνει 

φτυστή τη θλίψη της παραμονής της κι έτσι ποτέ κα-

νείς δεν ενδιαφέρεται για το αύριο. 

 

 Εγώ το μαύρο θα κρατάω έως θανάτου, Κέδρος, 2016 

Περισσότερα από τον/την Παπαγεωργίου Γ. Κώστας

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά