ΚΔ ́

Αρχέγονη
2023

Μα, δεν μιλώ.
Μιλιέμαι από εμένα.
Συμβαίνω μες στον λόγο.
Η σάρκα μου λέει τον εαυτό της.
Το σώμα, την ανάσα του.
Η σκηνή είναι ο τόπος μου.
Είμαι όλη μια άσκηση θανάτου.

 

       Αρχέγονη, Μελάνι, 2023 

 

 

 

 

Περισσότερα από τον/την Παπαδάκη Νάνα

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά