ΛΘ ́

Αρχέγονη
2023

Οι νευρώσεις των φύλλων
Έχουν τη διάταξη της νύχτας.
Μια όραση διασχίζει τον εαυτό της.
Είμαι και δεν είμαι το δέντρο της.

 

      Αρχέγονη, Μελάνι, 2023 

 

Περισσότερα από τον/την Παπαδάκη Νάνα

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά