Άτιτλο

Πριν το αρτιφίσιαλ
2023

στην αρχή τη νόμιζε αποσπασματική. υπαινικτική. μέσα στο σκοτάδι. στη συνέχεια
διαπίστωσε πως μόνον δια της λύπης (κι ακόμα το πιστεύει). τη χώρισε σε υψηλή
και χαμηλή. σπουδαία και ελάσσονα et cetera et cetera. αργότερα κατάλαβε πως
όφειλε να ορίσει τη θηλυκή της ύπαρξη. ύστερα είπε τέρμα. η Τέχνη για την Τέχνη.
πάει και τελείωσε. μόνο η μορφή μετράει. περνώντας κάποιος σφύριξε μα το
περιεχόμενο είναι μορφή
― εκεί το γλέντησε στ’ αλήθεια. μονάχα ένα χέρι χρειάστηκε
ν’ απομακρύνει το ξένο σώμα από την παροχή μη στάζουν τα νερά και τα πατάμε. 

 

      Πριν το αρτιφίσιαλ, Sozopolis, 2023 

 

Περισσότερα από τον/την Μεζίτη Μάνια

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά