Άτιτλο

Οπαλίτα
2018

Πες μου
υπάρχει κάτι
να κάνω ακόμα για σένα
Ξήλωσε απ’ τα ρολόγια τους δείκτες
Ρίξου στο μαύρο της νύχτας
σαν κεραυνός και φωτεινός για πάντα
χαράξου πάνω μου
Φέρνει ο χρόνος τα δάχτυλα
στον κόμπο των λέξεων

Είμαστε στην τελευταία σελίδα

 

     Οπαλίτα, 2018 (Διανομή: Εκδόσεις των συναδέλφων)

Περισσότερα από τον/την Μάτα Λίτου

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά