1.

Οπαλίτα
2018

Άκου
Τα πράματα είναι σοβαρά
Θέλω να παίξω ένα παιχνίδι αλλά
μου λείπει ένας ακόμα

Tι παιχνίδι
απάντησε

Λοιπόν

Εγώ θα πεθαίνω κι εσύ θα με κοιτάζεις

 

     Οπαλίτα, 2018  (Διανομή: Εκδόσεις των συναδέλφων)

Περισσότερα από τον/την Μάτα Λίτου

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά