Ο καιρός με τον καιρό γίνεται σαρκοβόρος

Έλεγα πως δεν θα τύχαινε σε μένα
Και να που απόψε λιώνει το φεγγάρι κι Όλοι
νομίζουν γίνεται στο έργο
Κι εσύ δεν θέλεις να υποθέσεις και δεν μπορείς
Αν η πέτρα ή το ψαλίδι
Πλανεύουνε καλύτερα Αυλίδες

Καλά λοιπόν. Δέσε τα κορδόνια,
λύσε τα σκυλιά
Χρειάζεσαι μια ουλή να κρατηθείς
Όταν υπάρχει ζήτημα.

  Παραθαλάσσιο οικόπεδο [υπό έκδοση, Πανοπτικόν, Θεσσαλονίκη, 2017]