Τζων και Γιόκο

Ραψωδία
2017

Στο κρεβάτι ανάσκελα μαζί ϕωτογραϕία Τζων Λέννον Γιόκο
Όνο σε κάτοψη θυμάσαι πριν δέκα χρόνια τότε στο άλλο σπί-
τι την εξοχή τότε πάλι στην ίδια στάση να σας κοιτά το τα-
βάνι τι βλέπει το ένα και τι το άλλο ταβάνι για ένα λεπτό να
μπορούσες να είσαι καθένα απ’ τα μάτια τους διαϕορές απέ-
ξω από μέσα δύο ίδια στιγμιότυπα δέκα χρόνια διαϕορά δύο
ίδια στιγμιότυπα δύο διαϕορετικά ζευγάρια τώρα μόνος ο Τζων
κοιτάζει τη Γιόκο από ψηλά μία άλλη γερασμένη Γιόκο ο
ίδιος αγέραστος Τζων αθάνατος νεκρός και ζωντανή θνητή γε-
ρασμένη κοιτούν στον καθρέϕτη μίας ϕωτογραϕίας εκατομ-
μύρια χρόνια ζεύγη αγκαλιασμένα ανάσκελα ζεύγη προς το
ταβάνι τον ουρανό ξαπλωμένα

 

      Ραψωδία, Gutenberg, 2017 

Περισσότερα από τον/την Γιαννίση Φοίβη

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά