Νοσταλγία

Ραψωδία
2017

Να έχεις πίστη σε μένα να έχω πίστη σε σένα να έχω πίστη
σημαίνει να έχω πίστη σε αυτό που οι δύο μας μαζί είμα-
στε όχι μόνο σε σένα όχι μόνο σε μένα να πιστεύουμε και οι
δύο σε αυτό που είμαστε χωρίς αμϕιβολία αλλά δεν μπορώ
να πιστέψω χωρίς αμϕιβολία αν ήδη δοκιμάζομαι ή πρέπει να
ξεπερνάει αυτό που πιστεύω την προσωρινή αμϕιβολία να την
ξεπερνάει γιατί πιστεύει ο άλλος σε μένα όπως εγώ σε αυ-
τόν να πιστεύουμε οι δύο σε μας η πίστη είναι κοινή ο Πέ-
τρος αρνήθηκε επειδή ο Χριστός ήξερε πως θα αρνηθεί ο άπι-
στος είναι άπιστος γιατί αυτό που του έτυχε είναι πιο μεγά-
λο από αυτό ου μπορεί να αντέξει η πίστη του ο άπιστος
δεν έχει κοινή πίστη ο άπιστος είναι μόνος στην πίστη του
πάρε τον Ιώβ ο Ιώβ είχε μεγάλη πίστη όσο πιο μεγάλη η πί-
στη τόσο πιο μεγάλη πιο σκληρή πιο δύσκολη η δοκιμασία
της δεν θέλω να είμαι Ιώβ για να μην είναι ο Ιώβ δοκιμα-
ζόμενος πρέπει και ο θεός να πιστεύει αχ μα ο θεός δεν πι-
στεύει ο θεός είναι Θεός

 

       Ραψωδία, Gutenberg, 2017

Περισσότερα από τον/την Γιαννίση Φοίβη

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά