Ανασύνθεση

Οι γάτες του τρίτου και άλλοι ζωντανοί
2021

Ανασυνθέτω με τα μόρια 
της φωνής σου 
–που βρίσκονται παντού– 
εκείνο το «παιδί μου», 
εκείνο το χάδι στα μαλλιά 
που μίλαγε ως Λόγος, 
ξημέρωνε ως Εν αρχή. 
Και δυστυχώ. 
Γιατί μπορώ 
και δεν μπορώ, 
μητέρα. 

 

      Οι γάτες του τρίτου και άλλοι ζωντανοί, Κίχλη, 2021

 

Περισσότερα από τον/την Πεχλιβάνη Αγγελική

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά