Δρόμος της βροχής

Οδός Μητροπολίτη
2022

Διανύω τον δρόμο που άνοιξε η βροχή·
είμαι ο δρόμος που άνοιξε η βροχή –
ακόμα έχω τσαγανό στα σπλαχνικά μου.


Δεν είμαι γέρος, λίγο άσημος μπορεί, αλλά
η καρδιά μου έχει κάτι το νεογνό που σπανίζει·
ένας ακόμα κρύσταλλος στη μέση της ερήμου
και άστρο φωτεινό ασημάδευτο στον χάρτη.

 

       Οδός Μητροπολίτη, Σμίλη, 2022 

 

Περισσότερα από τον/την Χονδρός Λευτέρης

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά