Κολουμβάριο

Έρωτας Μικρού Μήκους
2016

Εξασθενούν οι εκκρίσεις και νο-
μίζω πως ήρθε η ώρα να μιλή-
σουμε στο αγαπημένο σου μέ-
ρος με τη γλυκερή αισθητική
δίπλα στα νερά.

Το ξέρεις και το ξέρω πως αυ-
τές οι κουβέντες στοχεύουν σε
ένα τετράγωνο που δεν εκφρά-
ζει κανέναν μας. Όμως, προς
χάριν μιας αστικής λύσης θα
επιδείξουμε τη λεπτότητα της
στρατηγικής μας.

Θα φέρουμε το ένα πόδι πάνω
στο άλλο και θα γείρουμε πίσω
γεμίζοντας τις εισαγωγές μας με
ήχους από τους περιπατητές και
τα κουδουνάκια των ποδηλάτων.

Ό,τι και να ειπωθεί, ας μη γε-
λιόμαστε, εμπεριέχεται σε δύο
διαθέσεις. Υιοθετείς τη μία, με
δεσμεύεις στην άλλη για να γί-
νουμε στο τέλος τιμητές της
αντίθετης.

Όσο μιλάς σε αυτόν τον τόνο
η υγρασία γίνεται αισθητή και ο
καφές ακόμη πιο χλιαρός. Με
τη μνήμη στην ξερή σεμπρεβί-
βα μισοκαμένα «Σ’ αγάπησα»
αναδύονται από το δοχείο τους
και τ’ απανθρακώνω εγώ.

Χρεμετίζουν οι νέες συμπάθειες.

 

    Έρωτας Μικρού Μήκους, Concept Books, 2016

Περισσότερα από τον/την Χαντζής Γιώργος

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2022 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά