Συγχωρήστε με

Πράσινο πάτωμα
2023

Ο εγκέφαλος παράγει διαρκώς εικόνες

στον θαλασσή θόλο του μυαλού

 

Εκεί η Τιτανομαχία επαναλαμβάνεται

Θεοί και τιτάνες

σκέψεις εγκιβωτισμένες σε συναισθήματα

συναισθήματα εγκιβωτισμένα σε αισθήσεις

 

ποιοι οι θεοί

ποιοι οι τιτάνες

ποιοι οι θνητοί

 

σαν του εκατόγχειρα

πάνε να σπάσουν  

τα πενήντα κεφάλια μου

 

      Πράσινο πάτωμα, 2023

 

Περισσότερα από τον/την Χ.Μ. Άννα

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά