Μνήμη σκούντα με
Σκούντα με θάλασσα να γίνω έμβολο
Ράμφος να γίνω στην κορφή του κύματος από
βελανιδιά, από χαλκό, από άνεμο
Κάμα του αφρού να γίνω, άγριο αλάτι
Να γδάρω τη δηλητηριώδη επιφάνεια
ο βυθός να ελαφρύνει

 

      Διαλεκτική βυθού, Μανδραγόρας, 2014