Το ξέρουμε πως η εικόνα, όπως έχει
ποδίσει ένθεν και ένθεν των ρυμοτομικών
γραμμών, έγινε αναγκαίο έρμα
Μη και φτερουγίσουν
οι δρόμοι

 

     Διαλεκτική βυθού, Μανδραγόρας, 2014