Ό,τι έπρεπε έγινε
και μόνο το διαζευκτικόν Και
άλαλον, άφατον
υπερίπταται της σιωπής.

Εδώ γεννήθηκα
εδώ επέστρεψα,
τη γη της Κρήτης
λαχταρούσε η ψυχή μου.

 

     Δεν είναι τίποτα και άλλα ποιήματα, Τυπωθήτω, 2008