Ούτε με ξαφνιάζεις
Ούτε με τρομάζεις
Πριν σε γνωρίσω το’ ξερα
Τι ματαιότης
Κεκαλυμμένη μου πληγή
ζωής μας πρώτης
Άλλαξε τίποτα στη συνοχή
της ιστορίας;
Θα είναι μάλλον η σειρά
της απουσίας

 

    Ωδικά πτηνά, Τυπωθήτω, 2008