Ελπίζω να ξέρεις πως ό, τι ξέρεις δεν είναι για καλό
Το καλό με το καλό είναι ότι μπορεί να ξεκινήσει
Aνά πάσα στιγμή διαγράφοντας ό,τι ξέρεις
Δεν είναι πάντοτε καλό να ξέρεις το καλό
Το καλό δεν ξέρει τον εαυτό του
Καλό είναι να αρχίσεις τώρα το καλό χωρίς να ξέρεις
Αν εσύ είσαι καλός χωρίς να διαμαρτύρεσαι
Για την αφόρητη απουσία του
Το καλό με το καλό
Είναι ότι όταν το φωνάζεις έρχεται

 

     Μεταμορφώ[θ]εις, Πατάκης, 2018