Ε'

Κάτω στον ύπνο
1986

Βήμα βαδιστικό και με άνεση της κατηφόρας

που άλλωστε. Το δρόμο εκείνο όλο κατέβαιναν 

θυμάμαι αργά καθώς ξεμάκραιναν τα βήματα 

τις σκιές. Βήμα το σκέπαζε καμιά φορά ένα βή-

ξιμο το φλέμα που έφτυνε ο άγνωστος διαρκώς 

κάτω απ' το παράθυρό μου κατεβαίνοντας και 

δεν ξεμάκραινε χωρίς να πλησιάζει. Ούτε ξεμά-

κραινε παρά ακουγόταν σταθερά και απ' την αρ-

χή ως το τέλος που άρχιζε

 

     Κάτω στον ύπνο, Κέδρος, 1986

Περισσότερα από τον/την Παπαγεωργίου Γ. Κώστας

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2023 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά