Βυρσοδεψείο Νο. 12231

Η θάλασσα με τα 150 επίπεδα
2016

Η σημασία κύλησε
από κάτι λέξεις όπως
αγαπημένη, φυλάγομαι,
σημαίνω

και από το κύλισμα
γεννήθηκαν άλλες όπως
πυροβληματική, γλωτός, ασφυρί

κι έτσι αυτός κι αυτή
έμαθαν να ξελασπώνουν την αγάπη τους
αμέσως πριν την φάνε


   Η θάλασσα με τα 150 επίπεδα, Κουκούτσι, 2016

 

Περισσότερα από τον/την Παπαγεωργίου Φάνης

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά