Άτιτλο 2.

Αγαπημένε μου πατέρα
2024

Τα ενενήντα τέσσερα οστέινα δάχτυλα του δεξιού
χεριού σου σχημάτιζαν μια χουφτίτσα. Ενενήντα
τέσσερα δάχτυλα είχαν ενωθεί και το μόνο που
κατάφερναν ήταν μια τοσοδούλα χουφτίτσα.

 

Τι είναι αυτό, μπαμπά;
Για σένα, μου λες τρυφερά.

 

Μου 'φερνες νερό.

 

Ο πατέρας, βλέπετε, υπήρξε αρδευτικό έργο. Από
κει ποτίζονταν τα ποιήματα.

 

      Αγαπημένε μου πατέρα, Κουκκίδα, 2024

 

Περισσότερα από τον/την Μεζίτη Μάνια

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά