Σπάσανε την πόρτα
μπήκανε μέσα οι γείτονες
νόμιζαν κάτι ψόφιο υπάρχει εκεί

Ολοζώντανη τους υποδέχτηκε και γελούσε
Έκανε τη ζωή της
είχε κάτι αιώνες να πλυθεί

  σαραντατέσσερα, ΣΑΙΞΠΗΡΙΚόΝ, 2014