Σκληρός ο δυτικός άνεμος

Παραμύθια ανάποδα
2020

Η Μαρία είχε πει σε χρόνο ανύποπτο

έχουμε αυτό το σώμα 

είναι το κουτί μας 

Κοίτα τι θα κάνεις μ' αυτό 

δεν έχει άλλο

 

      Παραμύθια ανάποδα, Θεμέλιο, 2020

Περισσότερα από τον/την Γκέντσου Βάλια

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά