Μαρέα

Ανατολικό τέλος
2017

Παλίρροια είναι ένα φυσικό φαινόμενο που εκδηλώνεται με
αφύσικους τρόπους.
Χωρίζεται σε πλημμυρίδα και άμπωτη (άλλως πλήμμη ή
ρηχία).
Βασίζεται στη βαρυτική έλξη της Σελήνης και του Ήλιου
στη Γη καθώς και στην περιστροφή των ουράνιων σωμάτων
αυτών.
Λαμβάνει χώρα όταν η Σελήνη βρίσκεται στο υψηλότερο
σημείο της στην Ανατολή –στο ανατολικό τέλος.
Με τη λατινική της ονομασία (Marea) ταυτίζεται η παλίρ-
ροια με την ομώνυμη πόλη της βορειοδυτικής Συρίας.

 

      Ανατολικό τέλος, Μελάνι, 2017  

Περισσότερα από τον/την Γαλάνη Ελένη

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά