Ο λαίμαργος αυτοκράτορας κι ένα ασήμαντο πουλί [β]

Ο λαίμαργος αυτοκράτορας κι ένα ασήμαντο πουλί
2012

Γερνώντας τ' αστέρια
όλο και πιο συχνά
ρουφάνε τα στομάχια τους
ώσπου γίνονται
μαύρες τρύπες

έτσι
κι εσύ
που ρούφηξες την καρδιά σου
έγινες ολόκληρος μια τρύπα
θήκη για μπαταρίες

 

     Ο λαίμαργος αυτοκράτορας κι ένα ασήμαντο πουλί, ΣΑΙΞΠΗΡΙΚόΝ, 2012

Περισσότερα από τον/την Έλσα Κορνέτη

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά