Θεραπαινίδα της μοδιστρικής των στριφωμάτων
ο θεούλης πάνω απ' την Αλεξάνδρας το πρωί
και το φεγγάρι μισό – με μιά γραμμή ολόισια

 

     Αλάνυα, Lulu Press Inc., 2017