Μάτια φωτιές
χέρια κρατήρες
την καις.

Δεν σου χαρίζεται
την κομματιάζεις
αιθέρα τη θρέφεις.

Θύελλες γεννάει
η μήτρα θερίζει.

Σαν γίνονται οι δυο
σώμα καρφί
ματώνει ο χρόνος.

 

     Με βράγχια ανασαίνω, Γαβριηλίδης, 2016