Άτιτλο 2.

Καλές γυναίκες, κακές γυναίκες
2008

Αυτό κατάφεραν

                                                                                     οδυρμός

αυτό τις έσωσε απ’ τον άντρα κι από τη γυναίκα κι από

το παιδί

                                                                                     οδυρμός

ελευθερία

                                                                                     οδυρμός

φυλακή

                                                                                     οδυρμός

 

                                                 ντρουμ-ταραντρούμ-ταραντρούμ

 

πόσες είναι;

πόσες είναι οι γυναίκες

στην ιστορία

 

πενήντα γυναίκες χίλιες γυναίκες;

 

ψηλές γυναίκες λιγνές γυναίκες στεγνές γυναίκες ορμητικές

γυναίκες

 

 

καλές γυναίκες κακές γυναίκες

 

 

                                                   κακές γυναίκες.

 

       Καλές γυναίκες, κακές γυναίκες, Άγρα, 2008

 

Περισσότερα από τον/την Ανδριτσάνου Ευαγγελία

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά