Κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση

Αγκόλλι Ένο
2017

Εκείνες τις νύχτες
οπότε φυτρώνει στο λαιμό
ο κλοιός της μοναξιάς

ωσάν εξ αγχιστείας λώρος
των ανθρώπων σου,

είσαι – όπως λες –
εκείνοι

ή μήπως είσαι το γινόμενο
των κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση
απωλειών

τους;

 

 

                              [2017]

Περισσότερα από τον/την Αγκόλλι Ένο

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά