χωρίς γλώσσα

χωρίς ίχνος
χωρίς γλώσσα
με μόνο το κάτι εκείνο
που πάντα λείπει
για να μην λείπει ποτέ απ’ τον έρωτα κάτι

 

      Η Επίμονη Αφήγηση, Πατάκης, 2017