Μάταια περιμένεις.
Στο άπειρο ποτέ δεν σουρουπώνει.
Δεν έχει σοφία ο Απρίλης
μόνο παλμούς που τρέχουν πίσω σου
όπως οι Ερινύες.

 

     Ανοικτά του Απρίλη, Γαβριηλίδης, 2018