Έτσι πυκνός που πέφτει ο Απρίλης
καμιά στιγμή δεν προλαβαίνει
ν' αρνηθεί το άγγιγμα του.

 

     Ανοικτά του Απρίλη, Γαβριηλίδης, 2018