Καμιά πόρτα δεν είναι
πιο βαριά από το άνοιγμά της
είπε ο Απρίλης και
πέταξε.

 

     Ανοικτά του Απρίλη, Γαβριηλίδης, 2018