Μια μέρα θα συμβεί
ν' ανοίξει δρόμο ο καιρός
να φτάσουμε ψηλαφητά
στον ουρανό των ηδονών
και θα' ναι Απρίλης. 

 

     Ανοικτά του Απρίλη, Γαβριηλίδης, 2018