Κανείς δεν μπορεί
να επιστρέψει από την
εξορία του χρόνου
που δεν έζησε
πριν συναντήσει
τον Απρίλη.

 

     Ανοικτά του Απρίλη, Γαβριηλίδης, 2018