Επιτρέψτε μου να ερωτευθώ, εγώ η Άννα της Αραγωνίας,
τον τελευταίο απόγονο της οικογένειας των Κομνηνών και να
  φύγω
μαζί του με το τραίνο σ' ένα ταξίδι ατέλειωτο για την Κυπα-
  ρισσία
ανάμεσα σε ελιές και πεύκα, εφημερίδες της υπαίθρου και πέτρες
και το βράδυ σας υπόσχομαι να παραδοθώ στους μισθοφόρους
  σας
και στην πυρά σας μπροστά στην πλατεία της Καλαμάτας
με μια πλερέζα μόνο και κείνη τη βέρα του γάμου μου.

  99 Ποιήματα, Εκδόσεις Οδός Πανός, 1999