Σφαίρα εκατό. Η τελευταία.
Για τον καθρέφτη σας.
Κι αν πάλι τίποτα
Τότε εγώ. Στο στόμα.

  Σφαίρες, Θεμέλιο, 2011