Στο σκοτάδι
Κάτω από τα δάχτυλά σου
Γίνομαι κάτι περισσότερο
από το σκοτάδι που είμαι
Στον γκρεμό ενός σπασμού
γίνομαι άντρες που θέλεις

Ανάβεις τσιγάρο
Γίνομαι πάλι το σκοτάδι που είμαι.

  Era Povera, Θεμέλιο, 2013