λένε ότι κρύβεται κάθε φορά
ό, τι γλιτώνει από τα όνειρα
και βγαίνει στο φως της μέρας
να βρει καταφύγιο να σωθεί
φιλόξενα κλαδιά
φωλιά των ερώτων είναι
που δεν καταράστηκε ο καιρός

 

        [2018]