Κάτι σαν συνέχεια
η οργανική προέλευση της πρώτης άνοιξης
ποικίλλει
κόντρα στον παράδεισο που μας ανέθεσαν.

Ποια είναι η λύση του ποιήματος;
Και ποιο το πρόβλημά του;

Στην πραγματικότητα δεν το θέλει κανείς αυτό το ποίημα
Ούτε το χρειάζεται.
Και το ποίημα το ξέρει.
Γι’ αυτό παρανομεί στη στίξη και στην έκφραση.

Καμία ρήση δεν μπορεί να διχάσει περισσότερο
από εκείνη που δε λέχθηκε ακόμη.

 

       Μετά την ενηλικίωση, Μελάνι, 2012