Τα πρώτα της βήματα πηγαίνει να βρει
χωρίς να έχει καμία νοσταλγία μπρος της.
Θυμίζει κάτι έντονα.
Ίσως και να ξέρει.

Ίσως αυτό που μας βαστά να μην μας γνωρίζει καλά,
απλά μας γεννά
με κάθε ευκαιρία.

Πηγαίνει να βρει τα πρώτα της βήματα.
Με τους αέρηδες κρυμμένους στα ρουθούνια του θεού
θα παίξει με τις αντιστάσεις.
Ίσως και να ξέρει.

Ίσως να μην χρειάζεται να έχουν όλα σχήμα,
ή κάποια πτώση. 

 

      Το αλκοολόγιο, Εκάτη, 2015