Λείπουν οι γονείς
θα τρέξω στα λημέρια τους
να ξεκουραστώ.
Θα τ’ αφήσω όλα όπως ήταν
μην καταλάβουν
όλα αυτά που χάνονται και που δεν θα προλάβουν...

 

      Το αλκοολόγιο, Εκάτη, 2015