Στο μυαλό του κυμάτισε
γαλανή Σιβηρία.
Δάση φλούδες σημύδες
κι είναι φρούδες οι ελπίδες
πως στα ψέματα εξόρισε
μια αθώα κυρία.

  Δικαίωμα Προσδοκίας, Άγρα, 2008